ÕPPEAASTA 2019/2020 TEGEVUSKAVA

Õppeaasta tegevuskavas tuuakse välja õpilasi puudutavad traditsioonilised üritused ja tegevused kuude lõikes. Täpsustatud ja täiendatud tegevuskavaga saab õppeaasta jooksul tutvuda kooli kodulehel, õppetöö infostendil ja Stuudiumi keskkonnas. 

 

Projektid 2019/2020 õppeaastal 

Septembrist 2019 kuni 2020 maini toimuvad KIK-i projekti "TG NUTIkad loodusekaitsjad" raames kõikidele klassidele õppekäigud loodusesse. Koolitundides teoreetiliselt läbitavatele teemadele kaasnevad õppekäigud, kus õpilasel on võimalus näha ja kogeda ise, milline roll on inimese tegevusel loodusele ja mida inimene saab teha looduse kaitsmiseks.

5.-6. klassid osalevad Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühises ennetuskampaanias PEATU, VAATA, VEENDU!, mille eesmärk on juhtida õpilaste ja teiste jalakäijate tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. 

 

Jätkub emakeeleaasta. Tähelepanu tantsu- ja laulupidude traditsioonidel.

 

September

1.september – teadmistepäev 

2. september - kooliaasta avamine, pidulik rongkäik läbi linna; esimese koolipäeva avaaktus õues, 1. klasside ja abiturientide pidulik aktus

Õuedisko. Läbi viivad endised ja praegused sõlmekad

17. -19. september - klasside pildistamine 

20. september -  „rebaste ristimine",  gümnaasiumi 1. aasta õpilaste vastu võtmine gümnasistideks

23.-30.september - liikumisnädal, matka- ja spordipäevad

24.september – 7. klassi e-tasemetöö, loodusõpetus

26. september - Tapa X avatud 9. klasside jalgpalli-turniir

 

Oktoober 

Lastevanemate üldkoosolek. Tööd alustavad huviringid. Algklasside sügislaat või näitus

1.-2. oktoober – 4. klassi e-tasemetöö, loodusõpetus

2. oktoober - muusikapäeva tähistamine: muusikalised vahetunnid

4. oktoober - õpetajate päeva tähistamine TG-s

7.-9. oktoober – Kino maale! programmi töötoad TG-s

17. oktoober - hõimupäeva tähistamine

 

November

Tööd alustavad eelkoolirühmad. Algavad aineolümpiaadide koolivoorud

4.-6. klassidele 1. ühisüritus: Rahvakultuuri ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine. Rahvamuusika kontsert

1. november -  ÕE üritus: moeshow halloweeni-teemaline ja disko

4. november – gümnaasiumi UT konverents

22. november - I trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis

29. november - koolimaja jõuluehtesse, jõulukompositsioonide valmistamine (ÕE)

 

Detsember

Algavad aineolümpiaadide maakondlikud voorud

1.advent, algavad linnaraamatukogu jõulutunnid. Jõuluaskeldused: koostöötoad lastevanematele 

6. detsember - piirkondlikud õpilasfirmade laadad

16. detsember – päkapikupäev

17.detsember – jõuluoksjon, algklasside jõulutrall

18. detsember – jõulukontserdid, 5.-8. kl jõulupidu

19. detsember - jõululaat, 9. kl ja gümnaasiumiastme jõulupidu, jõulunäidend

 

Jaanuar - Aasta 2020 kultuuriaasta keskendub digikultuurile

9.jaanuar  - Tapa vabastamise 101. aastapäeva tähistamine

20. jaanuar - hakkab kehtima II pa tunniplaan

 

Veebruar

Hea õpilane 2019, Hea õpetaja 2019 ja Hea tegu 2019 tunnustamine
"Tagasi kooli" külalisõpetajad tundides, TG vilistlastega

4.-6. klassidele 2. ühisüritus: Rahvakultuur ja rahvakalendri tähtpäevad

2.02 Tartu rahulepingu aastapäev

10.- 14. veebruar – sõbranädala üritused

18.-22. veebruar - „Tagasi kooli" projekti fookusnädal TG-s

21. veebruar - Direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele

22. veebruar  - Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine

 

Märts

3. märts - TG 101. aastapäeva tähistamine

6.märts - II trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis  

ÕE üritus: filmiõhtu

13. märts - emakeelenädala üritused

19. märts - matemaatikapäev, rahvusvaheline matemaatikavõistlus "Känguru" ( 1.-12. kl )

 

Aprill  

4.-6. klassidele 3. ühisüritus: Rahvakultuur ja rahvakalendri tähtpäevad 

9. aprill - ÕE üritus ja disko

13.- 17. aprill - TG lahtiste uste päevad: avatud tunnid, vastuvõtutestid gümnaasiumisse soovijatele.

14. aprill - tutipidu, viimase koolikella aktus abiturientidele

20. aprill – riigieksam, eesti keel

21. aprill – riigieksam, eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline)

30. aprill - „Teeme ära!" koristustalgud TG-s, volbriöö

 

Mai

Algklasside taimelaat, spordiööd. Aktiivsete õpilaste preemiaekskursioon.

4. mai – riigieksam, inglise keel (kirjalik)

5.-8. mai – riigieksam inglise keel (suuline)

8.mai Euroopa päeva tähistamine. Euroopa päev 9.mai.

Emadepäeva tähistamine (kontsert).

12. mai – 3. klassi tasemetöö, eesti keel

13. mai – 6. klassi tasemetöö, eesti keel

Klassikalise muusika kontsert 4.-6. klassidele.

22. mai – riigieksam, matemaatika

Eksamite ja arvestuste nädal

27.mai – põhikooli lõpueksam, eesti keel teise keelena

 

 

Juuni

Algklasside teaduskonverntsike

Klasside ekskursioonid ja matkad (01.– 8.06)

Õpikute tagastamine ja vahetamine 1.-5.juuni

1. juuni Valla koolide ühine tegevuspäev 5.-8. klassidele (TG korraldada 6.-7.kl töötoad)

1. juuni - põhikooli lõpueksam, eesti keel 

4. juuni - põhikooli lõpueksam, matemaatika 

9. juuni - kooliaasta lõpuaktused üleminekuklassidele, parimate õpilaste tunnustamine.

10. juuni - põhikooli lõpueksam, valikeksam (kirjalik)

11. juuni - põhikooli lõpueksam, valikeksam (suuline)

19.juuni – põhikooli lõpetamine, aktus kell 16.00

20. juuni – gümnaasiumi lõpetamine, aktus kell 16.00

suvevaheaeg,10. juuni 2020. a (v.a lõpuklassid) kuni 31. august 2020. a

 

 

 

Kogu üldtööplaani tegevuskava on tabelina kättesaadav kooli kodulehelt ja kooli e-keskkonna Drivest.