ÕPPEAASTA 2020/2021 TEGEVUSKAVA

Õppeaasta tegevuskavas tuuakse välja õpilasi puudutavad traditsioonilised üritused ja tegevused kuude lõikes. Täpsustatud ja täiendatud tegevuskavaga saab õppeaasta jooksul tutvuda kooli kodulehel, õppetöö infostendil ja Stuudiumi keskkonnas. 

 

Projektid 2020/2021 õppeaastal 

Septembrist 2020 kuni 2021 maini toimuvad KIK-i projekti raames kõikidele klassidele õppekäigud loodusesse. Koolitundides teoreetiliselt läbitavatele teemadele kaasnevad õppekäigud, kus õpilasel on võimalus näha ja kogeda ise, milline roll on inimese tegevusel loodusele ja mida inimene saab teha looduse kaitsmiseks.

5.-6. klassid osalevad Maanteeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühises ennetuskampaanias PEATU, VAATA, VEENDU!, mille eesmärk on juhtida õpilaste ja teiste jalakäijate tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. 

 

Jätkub digikultuuriaasta. Tähelepanu on suunatud tulevikule.

 

September

1.september – teadmistepäev 

1. september - kooliaasta avamine, pidulik rongkäik läbi linna; esimese koolipäeva avaaktus õues, 1. klasside ja abiturientide pidulik aktus

15. -17. september - klasside pildistamine 

18. september -  „rebaste ristimine",  gümnaasiumi 1. aasta õpilaste vastu võtmine gümnasistideks

21.-25.september - liikumisnädal, matka- ja spordipäevad

21.september – 7. klassi e-tasemetöö, loodusõpetus

23.september – 4. klassi e-tasemetöö, loodusõpetus

29.september – 7. klassi e-tasemetöö, matemaatika

 

Oktoober

Lastevanemate üldkoosolek. Tööd alustavad huviringid. Algklasside sügisnäitus

1. oktoober – 4. klassi e-tasemetöö, matemaatika

1. oktoober - muusikapäeva tähistamine

2. oktoober - õpetajate päeva tähistamine TG-s

5.-7. oktoober – Kino maale! programmi töötoad TG-s

12. oktoober – laulukirjutamise töötuba Ewert Sundjaga

16. oktoober - ettelugemispäev

30. oktoober – ÕE üritus: moeshow teemaks taaskasutus

 

November

Tööd alustavad eelkoolirühmad. Algavad aineolümpiaadide koolivoorud

2. november – hingedepäeva tähistamine

2. november – 9.klassidele ennetusloeng „Georgi ja Kaspari lugu"

10. november – Mardipäeva tähistamine

11. november stiilipäev

18. november e-õppepäev „Reisimine"

19.november meestepäeva tähistamine

25. november – Kadripäeva tähistamine

27. november - I trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis

november osalemine Tapa valla muusikapäevadel

27. november - koolimaja jõuluehtesse, jõulukompositsioonide valmistamine (ÕE)

 

Detsember

Algavad aineolümpiaadide maakondlikud voorud

1.advent, algavad linnaraamatukogu jõulutunnid. 

8. detsember – jõulupakkide kaunistamine ja koolimaja dekoreerimine

14. detsember – jõulujuttude ettelugemine

15. detsember – jõulukontserdid vanuseastmeti

16. detsember – stiilipäev

18. detsember - päkapikupäev

22.detsember – jõuluhommik klassijuhatajaga, algklasside jõulukirik

 

Jaanuar - Aasta 2021 kultuuriaasta keskendub 

9.jaanuar  - Tapa vabastamise 102. aastapäeva tähistamine

20. jaanuar – stiilipäev

25. jaanuar – TG tutvustamine valla põhikoolides

25. jaanuar - hakkab kehtima II pa tunniplaan

29. jaanuar – Playbox 5.-12.klassidele

 

Veebruar

Hea õpilane 2020, Hea õpetaja 2020 ja Hea tegu 2020 tunnustamine
"Tagasi kooli" külalisõpetajad tundides, TG vilistlastega

2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev

8.- 12. veebruar – sõbranädala üritused

10. veebruar - stiilipäev

14. veebruar playbox ja disko

12. veebruar – „Rooside sõda" 5.-12.klassidele

19. veebruar – Eesti Vabariigi 103. aastapäeva tähistamine

 

Märts

3. märts - TG 102. aastapäeva tähistamine

8.-12. märts - emakeelenädala üritused

12.märts - II trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis  

19. märts – videoparoodia 5.-12.klassidele

24. märts – stiilipäev

 

Aprill

1.aprill – stiilipäev

TG lahtiste uste päevad: avatud tunnid, vastuvõtutestid gümnaasiumisse soovijatele

16. aprill - tutipidu, viimase koolikella aktus abiturientidele

19. aprill – riigieksam, eesti keel

21. aprill – riigieksam, eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline)

30. aprill - „Teeme ära!" koristustalgud, volbriöö

 

Mai

Algklasside taimelaat, spordiööd. Aktiivsete õpilaste preemiaekskursioon.

3. mai – riigieksam, inglise keel (kirjalik)

4.-7. mai – riigieksam inglise keel (suuline)

07. mai – emadepäeva kontsert

21. mai – riigieksam, matemaatika

Eksamite ja arvestuste nädal 8.kl, G-1, G-2

25.mai – põhikooli lõpueksam, eesti keel teise keelena

28. mai  - põhikooli lõpueksam, eesti keel 

 

Juuni

Klasside ekskursioonid ja matkad (01.– 8.06)

Õpikute tagastamine ja vahetamine 1.-4. juuni

1. juuni Valla koolide ühine tegevuspäev 5.-8. klassidele 

3. juuni - põhikooli lõpueksam, matemaatika 

11. juuni - kooliaasta lõpuaktused üleminekuklassidele, parimate õpilaste tunnustamine.

9. juuni - põhikooli lõpueksam, valikeksam (kirjalik)

10. juuni - põhikooli lõpueksam, valikeksam (suuline)

18.juuni – põhikooli lõpetamine, aktus kell 16.00

19. juuni – gümnaasiumi lõpetamine, aktus kell 

suvevaheaeg 14. juuni 2021. a (v.a lõpuklassid) kuni 31. august 2021. a

 

Kogu üldtööplaani tegevuskava on tabelina kättesaadav kooli e-keskkonna Drive´st.