Vilistlaste Fondi stipendiaadid 2019/2020

Fondi juhatus määras stipendiumid järgmistele õpilastele, kes on eriliselt silma paistnud: 

 

1)    Laura Peri, G-3 – kulmedal (ühes kategoorias: õppimises)

2)    Mia-Marii Tedrekull, G-3 – kulmedal (kahes kategoorias: õppimises, olümpiaadidel osalemises)

3)    Ott Kippar, G-3 – väga hea uurimistöö koostamises, uurimistööde konkursi võitja

4)    Marta Pajula, G-3 – spordisaavutustes (maadlus)

5)    Jete Lisett Neerot, G-3 – aktiivse osalemisega koolielus

6)    Agneliis Pilt, G-3 – aktiivse osalemisega koolielust

7)    Britt Ülesoo, G-3 – õppimises

8)    Erik Selihov, G-3 – spordisaavutustes (taekwondo)

9)    Ivary Volkov, G-3 – spordisaavutustes (käsipall)

10) Jens Ülesoo, G-1 – õppimises

11) Eleriin Sahtel, G-1 – kunstiolümpiaadil osalemises

12) Kevin Teinfeldt, 9.b – õppimises

13) Jana Katre Ojasoo, 9.a – õppimises

 

Fondi juhatus otsustas anda mitterahalise tunnustusena tänukirjad järgmistele õpilastele, kes on silma paistnud:

1)    Robin Rohula, 8.b – loovtööde konkursi võitja

2)    Reno Panov, 8.a – õppimises, aktiivne õpilasesinduse tegevuses

3)    Kadri Vildek, 8.b – õppimises 

4)    Anna-Lia Haavistu, 7.a – õppimises, aktiivse osalemisega koolielus

5)    Kertu Rebane, 7.b – õppimises, aktiivse osalemisega koolielus