Reaalharu

Kohustuslike kursustele lisanduvad õppesuundade ja vabavalikainete kursuste jaotus:

Kursus G-1 G-2 G-3 Kokku
Majandus- ja ettevõtlusõpe 1 1   2
B-2 ik: „Inglise ärikeel"   1   1
Joonestamine/projekteerimine   1 1 2
„Rakendusbioloogia"     1 1
„Elu keemia"   1   1
„Füüsika ja tehnika"     1 1
Kokku suunaained 1 4 3 8

 

 

Vabavalikained, millest kohustus valida vähemalt kaks.

 Nimetus G-1  G-2  G-3  Kokku
Sekretäriõpe + LVRKK 2 2+2 2+2 6+4
Võõrkeel A1/A2  (Vk, Sk, So.k, ), B1/B2 (Vk) 2 2 1 5
B-2 Vene keel (vene keelt emakeelena kõnelejatele) 2 2 1 5
Autoõpetus (B)   2   2
Õiguse alused (üks kursus gümn.)   1   1
Cisco võrguakadeemia - Arvutivõrgud 1 2 1 4
Mehhatroonika ja robootika 1 1   2
Programmeerimise alused PYTON (üks kursus gümn. jooksul)        1
Riigikaitse (tüdrukud)   1+1   2
Hiina keel ja kultuur (üks kursus gümn. jooksul)       1