Rakendusharu

Kohustuslike kursustele lisanduvad õppesuundade ja vabavalikainete kursuste jaotus:

Kursus G-1 G-2 G-3 Kokku
Matemaatika praktikum I ja II 1 1   2
B-2 ik: „Inglise ärikeel"   1   1
Joonestamine     1 1
Tehnoloogiaõpetus 2 2   4
Tehnoloogiaõpe (P/T) - kursused Rakvere Ametikoolis   P1/T1 P1 P2/T1
Sekretäriõpe (T) T2 T2 T2 T6
Kokku suunaained P3/T5 P5/T7 P2/T3 P10/T15

 

Vabavalikained, millest kohustus valida vähemalt kaks.

 Nimetus G-1  G-2  G-3  Kokku
Majandus- ja ettevõtlusõpe 1 1   2
Juhiabi (LVRKK) sekretäeriõpe T   2 2 4
Võõrkeel A2  (vene, soome, saksa) 2 2 1 5
B-2 Vene keel (vene keelt emakeelena kõnelejatele) 2 2 1 5
Autoõpetus (B)   2   2
Autoõpetus (C1)     3 3
Õiguse alused (üks kursus gümn.)       1
Cisco võrguakadeemia - Arvutivõrgud 1 2 1 4
Mehhatroonika ja robootika 1 1   2
Programmeerimise alused PYTON (üks kursus gümn. jooksul)        1
Riigikaitse (tüdrukud)   1+1   2
Hiina keel ja kultuur (üks kursus gümn. jooksul)       1