Kõneravi, õpiabitundide ja eesti keele tugiõppe ajad 2020/2021.õa II poolaastal

 

Logopeed

 

Aeg

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

1.

1.c + 7.c

2.b ind

3.a + 3.a

2.

1.a

3.a + 3.b

1.b

3.

2.c

4.c + 7.c

4.v

4.

2.b

7.a + 7.b

2.b

5.

4.c

 

3.v

6.

4.a + 4.b

 

4.a + 4.b + 6.c LÕK

7.

5.a + 5.b + 6.a

 

6.c

8.

 

 

8.a + 8.c

 

Eesti keele tugiõppe tunnid (2 tundi nädalas)

Klassid 

Õpetaja

Toimumise aeg

1.-3.

Kristel Seliste

T – 2.t

K – 2.t

4.-6.

Aime Tops

T – 7.t

N – 7.t

7.-9.

Heidi Luik

T – 7.t

R – 7.t

Gümnaasium

Katri Lehtsalu

E – 3.t

R – 7.t

 

Üldarendavad õpiabitunnid 1.-4. klassidele

Õpetaja 

Klass 

Toimumise aeg

Lea Oja

1.a

E, T – 5.t

Aile Kippar

1.b

E, R – 5.t

Elle Kivisoo

2.a

T – 6.t, K – 5.t

Riina Ring

2.b

T – 6.t;  R – 5.t

Tiina Tammar

3.a

K – 6.t, R – 5.t

Erika Tamm

3.b

E, K – 6.t

Marika Tamtik

4.c

K – 6.t, R – 5.t

Liisa Allsoo

4.v,5.v

N – 6.t, R – 4.t

 

Õpiabitunnid eesti keelest ja matemaatikast  6.c, 7.c, 9.c

 

Klass 

Õppeaine 

Õpetaja

Toimumise aeg

6.c

eesti keel

õp Kai Puhasmets

T, K – 7.t

7.c

eesti keel 

õp Merle Varblane

E – 1.t

9.c

matem

Õp Anna-Liisa Kostjuk

T – 7.t