Konsultatsioonid ja järelevastamised 2020/2021 õppeaastal

Gümnaasiumi (Gjv – E 8.-9.t) ja III kooliastme (PKjv – K 8.-9.t ) kirjalike tööde järelevastamised toimuvad eelregistreerimise alusel ettemääratud ajal. Individuaalsed järelevastamised toimuvad valdavalt õpetajaga kokkuleppel.

 

Konsultatsioon ja järelevastamine peavad toimuma erinevatel aegadel.

 

ÕPETAJA

konsultatsioonid

järelevastamised

ruum

1.     Allsoo, Eve

K – 7.,8. t

E – 7.t + kokkuleppel

209

2.     Allsoo, Liisa

T – 7.t + kokkuleppel

K – 7.t

311

3.     Hilborn, Helgi

kokkuleppel

kokkuleppel

008

4.     Joor, Rita

E  - 8.t

kokkuleppel

võimla

5.     Kaasik, Anneli

E – 7.t + kokkuleppel

kokkuleppel

U-201

6.     Kasekamp, Eve

E – 7., 8.t + kokkuleppel

kokkuleppel

U-202

7.     Keskla, Jaak

T – 7.t + kokkuleppel

kokkuleppel

001

8.     Kippar, Aile

E – 7.t

eelneval kokkuleppel    N – 7.t

105

9.     Kivi, Kai

N – 7.t + kokkuleppel

K – 8.,9.t + kokkuleppel

212

10. Kivisild, Külvi

E – 8.t, T – 7.-8.t

kokkuleppel

306

 

11. Kivisild, Madis

E – 10.t

E – 8.-9.t

212, 310

12.Koppelmann, Elmu

kokkuleppel

kokkuleppel

võimla

13. Kostjuk, Anna-Liisa

K – 7.t + kokkuleppel

kokkuleppel

301

14. Lees, Helve

E – 8.t + kokkuleppel

E – 9.t + kokkuleppel

207

15. Lehtsalu, Katri

kokkuleppel

kokkuleppel

304

16. Leimann, Aivi

T – 7.-8.t + kokkuleppel K – 7.t

kokkuleppel

U-203

17. Lepiksaar, Madis

T – 8.t

kokkuleppel

 

18. Luik, Heidi

5.a kl – R 6.t 

6.b kl – T 7.t 

7.b kl – E 7.t

8.b, 9.b kl – N 7.t

Õpetajaga eelnevalt kokku lepitud.

5.-6. kl kokkuleppel

7.-9. kl  K – 8.-9.t 

või kokkulepe (suulised vastamised + EÜ)

U-202

303

19. Maasik, Kärt

K – 8.t

Gjv, PKjv +  kokkuleppel

305

20.Maasikrand, Mikk

T – 8.t

6.kl - kokkuleppel

Gjv, PKjv + kokkuleppel

U-203 U-202

21.Muravkina, Marina

kokkuleppel

kokkuleppel

107

22. Murula, Ülle

E – 8.t

K – 8.t

U-302

23. Monakov, Aleksander 

T – 7.t

kokkuleppel

206

24.Morgenson, Anneli

T – kell 15.15

kokkuleppel

207

25. Niibo, Indrek

T – 8.t

kokkuleppel

110

26. Neps, Mare

E – 8.t

kokkuleppel

võimla

27. Nugisman, Tiina

T – kell 14.30 + kokkuleppel

kokkuleppel

307

28. Oja, Lea

kokkuleppel

kokkuleppel 

208

29. Oolup, Vahur

E – 8.t

kokkuleppel

võimla

30. Püümann, Rita

K – 8.t

kokkuleppel

310

31. Rooba, Raili

kokkuleppel

kokkuleppel

208 või 308

32. Saluste, Tiiu

E – kl 15.00 + kokkuleppel

T – kl 15.00 + kokkuleppel

007

33. Seliste, Kristel

E – 8.t, K – 7.t

N – 7.t

304

34. Sell, Sirje

K – 7.,8.t

T – 7.,8.t  + kokkuleppel

302

35. Suvorov, Maarja

E – 8.t

T – 8.t 

füüsika/

keemia vaheruum/ uue osa 3.korruse koridor

 

36. Tops, Aime

N – 7.t

 

 

37. Urve, Maris

K – 8.t

K peale 8. tundi või kokkuleppel

U-303

38. Uustalu, Klaire

T – 7.t

N – 7.t

205

39.Vahtramäe, Mare

T – 7.t 7.b kl

N – 7.t 9.b kl

 

K – 7.t

109

40. Valter, Maaja

N – al 8.t 

kokkuleppel

206

41. Varblane, Merle

T - 7.t

kokkuleppel

201

42. Vinter, Allan

kokkuleppel

kokkuleppel

spordi-hoone

43. Vipper, Merili 

kokkuleppel

kokkuleppel

rmtk