Konsultatsioonid ja järelevastamised 2020/2021 õppeaastal

Gümnaasiumi (Gjv – E 8.-9.t) ja III kooliastme (PKjv – K 8.-9.t ) kirjalike tööde järelevastamised toimuvad eelregistreerimise alusel ettemääratud ajal. Individuaalsed järelevastamised toimuvad valdavalt õpetajaga kokkuleppel.

 

Konsultatsioon ja järelevastamine peavad toimuma erinevatel aegadel.

 

ÕPETAJA

konsultatsioonid

järelevastamised

ruum

1.    Allsoo, Eve

K – 7.,8. t

E - 5.ja 7.t+kokkuleppel

209

2.    Allsoo, Liisa

T – 7.t

K – 7.t + kokkuleppel

311

3.    Hilborn, Helgi

kokkuleppel

kokkuleppel

008

4.    Joor, Rita

E  - 8.t

kokkuleppel

võimla

5.    Kaasik, Anneli

E – 7.t + kokkuleppel

kokkuleppel

U-201

6.    Kasekamp, Eve

K - 8.t + kokkuleppel

kokkuleppel

U-202

7.    Keskla, Jaak

T – 7.t + kokkuleppel

kokkuleppel

001

8.    Kippar, Aile

E – 7.t

eelneval kokkuleppel   T – 7.t

105

9.    Kivi, Kai

N – 7.t + kokkuleppel

K – 8. ja 9.t + kokkuleppel

212

10.Kivisild, Külvi

E – 8.t, T – 7.-8.t

kokkuleppel

306

 

11.Kivisild, Madis

E – 10.t

E – 8.-9.t

212, 310

12.Koppelmann, Elmu

kokkuleppel

kokkuleppel

võimla

13.Kostjuk, Anna-Liisa

K – 8.t + kokkuleppel

kokkuleppel

301

14.Lees, Helve

E – 8.t + kokkuleppel

E – 9.t + kokkuleppel

207

15.Lehtsalu, Katri

kokkuleppel

kokkuleppel

304

16.Leimann, Aivi

E – 7.t + kokkuleppel K – 6.-7.t

kokkuleppel

U-203

17.Lepiksaar, Madis

T – 8.t

kokkuleppel

 

18.Luik, Heidi

5.a kl – R 6.t 

6.b kl – N 7.t 

7.b kl – E 7.t

8.b, 9.b kl – N 7.t

eelneval kokkuleppel 

õpetajaga

5.-6. kl kokkuleppel

7.-9. kl  K – 8.-9.t 

või kokkulepe (suulised vastamised + EÜ)

303

U-202

303

19.Maasik, Kärt

E – 8.t

Gjv, PKjv + kokkuleppel

305

20.Maasikrand, Mikk

T – 8.t

6.kl - kokkuleppel

Gjv, PKjv + kokkuleppel

U-203 U-202

21.Muravkina, Marina

kokkuleppel K – 8.t

Kokkuleppel+ Gjv, PKjv

107

22.Murula, Ülle

E – 8.t

K – 8.t

U-302

23.Monakov, Aleksander 

T – 7.t

kokkuleppel

206

24.Morgenson, Anneli

kokkuleppel

kokkuleppel

207

25.Niibo, Indrek

T – 8.t

kokkuleppel

110

26.Neps, Mare

E – 8.t

kokkuleppel

võimla

27.Nugisman, Tiina

K – kell 13.30 + kokkuleppel

kokkuleppel

307

28.Oja, Lea

 

K alates 13.30 kokkuleppel

202

29.Oolup, Vahur

E – 8.t

kokkuleppel

võimla

30.Puhasmets, Kai

T – 7.t

K – 7.t

205

31.Püümann, Rita

K – 8.t

kokkuleppel

310

32.Rooba, Raili

kokkuleppel

kokkuleppel

208 või 308

33.Saluste, Tiiu

E – kl 15.00 + kokkuleppel

T – kl 15.00 + kokkuleppel

007

34.Seliste, Kristel

E, K – 7.t

K – 8.T, N – 7.t

304

35.Sell, Sirje

E – 8.T; T – 7. ja 8.t

T – 7. ja 8.t  + kokkuleppel

302

36.Suvorov, Maarja

E – 8.t

T – 8.t 

füüs/

keemia vahe-ruum/ 

 

      36. Urve, Maris

K – 8.t

K kell 15.30 või kokkuleppel

U-303

37.Uustalu, Klaire

kokkuleppel

kokkuleppel

205

38.Vahtramäe, Mare

T – 7.t 7.b kl

N – 7.t 9.b kl

K – 7.t

109

39.Maaja Valter

N – 7. ja 8.t 

kokkuleppel

206

40.Varblane, Merle

T - 7.t

kokkuleppel

201

41.Vinter, Allan

kokkuleppel

kokkuleppel

spordi-hoone

42.Vipper, Merili 

kokkuleppel

kokkuleppel

Rmtk