Konsultatsioonid ja järelevastamised 2019/2020 õppeaastal.

Gümnaasiumi (Gjv – E 8.-9.t) ja III kooliastme (PKjv – K 8.-9.t ) kirjalike tööde järelevastamised toimuvad eelregistreerimise alusel ettemääratud ajal. Individuaalsed järelevastamised toimuvad valdavalt õpetajaga kokkuleppel.

 

Konsultatsioon ja järelevastamine peavad toimuma erinevatel aegadel. Õpilasel on õigus saada vähemalt kaks korda nädalas konsultatsiooni, üks nendest aegadest peab olema kindel ja fikseeritud aeg, teine võib jääda õp kokkuleppele.

 

 

ÕPETAJA

konsultatsioonid

järelevastamised

ruum

1.    Allsoo, Eve

K – 7.,8. t

E – 7.t+kokkuleppel

209

2.    Fohs, Sigurd

T – 7.t

K – 7.t

305

3.    Hilborn, Helgi

K – 6.t

kokkuleppel

008

4.    Joor, Rita

N - 6.t +kokkuleppel

N – 7.t

võimla

5.    Kaasik, Anneli

E. 7. tund + kokkul.

kokkuleppel

U-201

6.    Kasekamp, Eve

E – 8.t+kokkuleppel

kokkuleppel

U-202

7.    Keskla, Jaak

N – 7.t

kokkuleppel

001

8.    Kivi, Kai

N - 7. t + kokkul.

K – 8.,9.t + kokkul.

212

9.    Kivisild, Külvi

PK T -6. t

G T – 8. t

PK T - 7. t.

G K 8.t. 

+kokkuleppel

306

10.Kivisild, Madis

E – 10.t

E – 8.-9.t

212, 310

11.Koppelmann, Elmu

K – 7.t

kokkuleppel

Võimla

12.Kostjuk, Anna-Liisa

T – 7.-8.t

kokkuleppel

301

13.Lees, Helve

N - 7.t

kokkuleppel 

207

14.Lehtsalu, Katri

T - 8.t

kokkuleppel

304

15.Leimann, Aivi

T – 7.-8.t+ kokkul.

kokkuleppel

U-203

16.Lepiksaar, Madis

T – 8. – 9.t etteteat.

kokkuleppel

U-202

17.Luik, Heidi

5.kl – E 7.t, 

6.kl – E 7.t, 

7.-8.kl kokkleppel

5.-6.kl kokkuleppel

7.,8.kl K – 8.-9.t

303

U-202

18. Maasik, Kärt

E – 7.t +kokkul.

K – 7.t +kokkul.

305/306

19.Maasikrand, Mikk

K – 8.t

etteteatamisega

Gjv, PKjv + kokkuleppel

U-203 U-202

20.Muravkina, Marina

N-8t

Gjv;PKjv+ kokkuleppel

109 või 107

21.Murula, Ülle

E-8.t

K-8.t

U-302

22.Monakov, Aleksander 

N – 7.t

kokkuleppel

206

23.Morgenson, Anneli

E – 8.t

kokkuleppel

207

24.Niibo, Indrek

N - 7.t

kokkuleppel

110

25.Neps, Mare

E. K – 8.t

kokkuleppel

Väike või suur võimla

26.Nugisman, Tiina

K – 7.t, 10.kl K 8.t +kokkuleppel

kokkuleppel

307

27.Oja, Lea

T – 9.t

kokkuleppel

208

28.Püümann, Rita

K – 8.t

kokkuleppel

310

29.Rooba, Raili

N- 7.t

kokkuleppel

208 või 308

30.Saluste, Tiiu

E – kl 15.00 +kokkuleppel

T – kl 15.00 +kokkuleppel

007

31.Seliste, Kristel

E – 6,7 tund

T - 8.t,  R 6. tund

304

32.Sell, Sirje

K – 7.,8.t

T – 7.,8. k

T + kokuleppel

302

33.Suvorov, Maarja

E – 8.t

T – 8.t (suulised ülesanded ja 6. klass)

U-303 või vaheruum

34.Tamtik, Marika

T – 7.t

kokkuleppel

103

35.Tops, Aime

N – 7.t

Kokkuleppel

 

36.Truu, Malle

T -7.t

E – 6.t

105

37.Urve, Maris

K – 7.t

K – 8.t

U-303

38.Uustalu, Klaire

E – 8.t

T – 8.t

205

39.Vahtramäe, Mare

T – 7., 8., 9. t – 8.-9.kl

E – 7.t 6.kl

Pkjv: K – 8.t 

109

40.Maaja Valter

T – al 8.t 

kokkueppel

207

41.Varblane, Merle

T – 7.t, eelnevalt kokku leppida

N – 7.t

201

42.Vinter, Allan

E – 6.t

kokkuleppel

Spordi-hoone

43.Vipper, Merili 

R – 8.t

kokkuleppel

Rmtk

44.Võlli, Piret

T – 7.t

kokkuleppel

211

45.Aaremäe, Heili

K – 7.t

kokkuleppel

U-301