Õpetajad

Nimi

Amet

e-mail

Elmu Koppelmann

direktor, kehaline kasvatus

elmu.koppelmann@tapagymnaasium.ee

Klaire Uustalu

õppejuht, HEV-koordinaator/õppenõustaja, 9.c klassijuhataja

klaire.uustalu@tapagymnaasium.ee

Raili Rooba

õppe- ja haridustehnoloog, arvutiõpetus

raili.rooba@tapagymnaasium.ee

Heili Aaremäe

väikeklassiõpetaja

heili.aaremae@tapagymnaasium.ee

Eve Allsoo

kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus, inimeseõpetus 9.a klassijuhataja

eve.allsoo@tapagymnaasium.ee

Liisa Allsoo

väikeklassiõpetaja

liisa.allsoo@tapagymnaasium.ee

Kadri Ambos

klassiõpetaja, 4.a klassijuhataja

kadri.ambos@tapagymnaasium.ee

Eva Arusoo

väikeklassiõpetaja

eva.arusoo@tapagymnaasium.ee

Helgi Hilborn

psühholoog, psühholoogia

helgi.hilborn@tapagymnaasium.ee

Rita Joor

kehaline kasvatus

rita.joor@tapagymnaasium.ee

Anneli Kaasik

inglise keel, 8.a klassijuhataja

anneli.kaasik@tapagymnaasium.ee

Eve Kasekamp

geograafia, loodusõpetus

eve.kasekamp@tapagymnaasium.ee

Jaak Keskla

tehnoloogiaõpetus

jaak.keskla@tapagymnaasium.ee

Aile Kippar

klassiõpetaja, 1.b klassijuhataja

aile. kippar@tapagymnaasium.ee

Kai Kivi

muusikaõpetus, 7.a klassijuhataja

kai.kivi@tapagymnaasium.ee

Külvi Kivisild

inglise keel, andekate õppetooli koordinaator, 6.a klassijuhataja

kylvi.kivisild@tapagymnaasium.ee

Madis Kivisild

muusikaajalugu, meediaõpetus,

madis.kivisild@tapagymnaasium.ee

Elle Kivisoo

klassiõpetaja, 2.a klassijuhataja

elle.kivisoo@tapagymnaasium.ee

Siiri Klasberg

sotsiaalpedagoog, karjäärikoordinaator

siiri.klasberg@tapagymnaasium.ee

Anna-Liisa Kostjuk

matemaatika, 8.c klassijuhataja

anna-liisa.kostjuk@tapagymnaasium.ee

Neeme Külmallik

autoõpetus

neeme.kylmallik@mail.ee

Helve Lees

inimeseõpetus, vene keel

helve.lees@tapagymnaasium.ee

Katri Lehtsalu

eesti keel, soome keel

katri.lehtsalu@tapagymnaasium.ee

Aivi Leimann

bioloogia, G2 klassijuhataja

aivi.leimann@tapagymnaasium.ee

Madis Lepiksaar

matemaatika

madis.lepiksaar@tapagymnaasium.ee

Heidi Luik

eesti keel, 7.b klassijuhataja

heidi.luik@tapagymnaasium.ee

Kärt Maasik

inglise keel, 5.a klassijuhataja

kart.maasik@tapagymnaasium.ee

Mikk Maasikrand

ajalugu, ühiskonnaõpetus, majandusõpetus

mikk.maasikrand@tapagymnaasium.ee

Tatjana Metsa

abiõpetaja

tatjana.metsa@tapagymnaasium.ee

Aleksander Monakov

matemaatika

aleksander.monakov@tapagymnaasium.ee

Anneli Morgenson

matemaatika

anneli.morgenson@tapagymnaasium.ee

Marina Muravkina

matemaatika, füüsika

marina.muravkina@tapagymnaasium.ee

Ülle Murula

füüsika

ylle.murula@tapagymnaasium.ee

Mare Neps

kehaline kasvatus

mare.neps@tapagymnaasium.ee

Indrek Niibo

ajalugu, ühiskonnaõpetus

indrek.niibo@tapagymnaasium.ee

Tiina Nugisman

inglise keel, vene keel, hiina keel ja kultuur

tiina.nugisman@tapagymnaasium.ee

Lea Oja

klassiõpetaja, sekretäriõpe, 1.a klassijuhataja

lea.oja@tapagymnaasium.ee

Vahur Oolup

kehaline kasvatus

vahur.oolup@tapagymnaasium.ee

Sirje Pipenberg

klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus, 4.b klassijuhataja

sirje.pipenberg@tapagymnaasium.ee

Rita Püümann

inglise keel, G1 klassijuhataja

rita.pyymann@tapagymnaasium.ee

Riina Ring

klassiõpetaja, 2.b klassijuhataja

riina.ring@tapagymnaasium.ee

Tiiu Saluste

saksa keel

tiiu.saluste@tapagymnaasium.ee

Antonina Samkovska

inglise keel

antonina.samkovska@tapagymnaasium.ee

Kristel Seliste

eesti keel, kirjandus, 5.b klassijuhataja

kristel.seliste@tapagymnaasium.ee

Sirje Sell

eesti keel, kirjandus, huvijuht, G-3 klassijuhataja

sirje.sell@tapagymnaasium.ee

Maarja Suvorov

III kooliastme õppetooli koordinaator, vene keel, saksa keel, loov- ja uurimistööde koordinaator

maarja.suvorov@tapagymnaasium.ee

Erika Tamm

klassiõpetaja, 3.b klassijuhataja

erika.tamm@tapagymnaasium.ee

Tiina Tammar

I kooliastme õppetooli koordinaator, klassiõpetaja, 3.a klassijuhataja

tiina.tammar@tapagymnaasium.ee

Marika Tamtik

klassiõpetaja,  II kooliastme õppetooli koordinaator, 4.c klassijuhataja

marika.tamtik@tapagymnaasium.ee

Aime Tops

eesti keel, mittestatsionaarse õppe juhataja

aime.tops@tapagymnaasium.ee

Maris Urve

keemia, 8.b klassijuhataja

maris.urve@tapagymnaasium.ee

Kai Puhasmets

põhikooli mitme aine õpetaja, 9.c ja 6.c klassijuhataja

kai.puhasmets@tapagymnaasium.ee

Mare Vahtramäe

matemaatika, 9.b klassijuhataja

mare.vahtramae@tapagymnaasium.ee

Maaja Valter

matemaatika

maaja.valter@tapagymnaasium.ee

Merle Varblane

klassiõpetaja, eesti keel ja kirjandus, 7.c klassijuhataja

merle.varblane@tapagymnaasium.ee

Allan Vinter

kehaline kasvatus

allan.vinter@tapagymnaasium.ee

Merili Vipper

majandusõpetus

merili.vipper@tapagymnaasium.ee

Piret Võlli

tehnoloogiaõpetus (käsitöö ja kodundus), 6.b klassijuhataja

piret.volli@tapagymnaasium.ee

Liia Vöörmann-Leissoo

logopeed

liia.voormann-leissoo@tapagymnaasium.ee