Andeka lapse õppetool

Tapa Gümnaasiumis jätkab  ka 2020/2021. õppeaastal tööd Andeka Lapse Õppetool, mille eesmärgiks on luua  kõrge  õpimotivatsiooniga õpilastele soodsamad võimalused enda  arendamiseks õpetaja juhendamisel just nendes õppeainetes, millest nad on huvitatud ning millega nad tõenäoliselt ka edaspidi tegelevad.

Andeka lapse õppetool annab õpilasele võimaluse

•      silmaringi laiendamiseks koos teiste  õpihimuliste noortega ning lisab valikuvõimalusi tulevikus;

•      põhjalikumaks ettevalmistuseks väga heade tulemuste saamiseks lõpu- ja riigieksamitel;

•      paremate tulemuste, ka tipptulemuste saavutamiseks erinevatel ainevõistlustel, konkurssidel ja  olümpiaadidel.

 

Käesoleval õppeaastal toimuvad väikerühmatunnid integreeritult kontakttundide ja e-õppena vastavalt vajadusele väikerühmade õppeplaai alusel.

 

Käesoleval õppeaastal on Tapa Gümnaasiumis tublide ja andekate ja motiveeritud õpilaste arendamine mitmel viisil: 

1.      VÄIKERÜHMAD

•       Gümnaasiumiastmes:

Ø  Inglise keel (CAE eksami ettevalmistus) (Kärt Maasik)

Ø  Eesti keel (+ silmaringi avardamine – Tarkade klubi) (Katri Lehtsalu)

Ø  Bioloogia, uurimistööd (+III kooliaste, Aivi Leimann)

Ø  Ajalugu ja ühiskonnaõpetus, uurimistööd (Mikk Maasikrand)

Ø  Matemaatika ja füüsika (Marina Muravkina)

•      III kooliastmes

Ø  Eesti keel ja kirjandus (etlus – II, III ja IV kooliaste) (Sirje Sell)

Ø  Eesti keel ja kirjandus  (Heidi Luik)

Ø  Ajalugu ja ühiskonnaõpetus (Indrek Niibo)

Ø  Saksa keel ja vene keel (vene keelt emakeelena kõnelevatele õpilastele  III kooliaste ja nendele õpilastele, kes õpivad või soovivad B-keelena õppida saksa keelt) (Maarja Suvorov)

•      II kooliastmes

Ø  Eesti keel ja kirjandus (etlus) (Sirje Sell)

Ø  Eesti keel ja kirjandus (Heidi Luik)

Jätkuvat uudishimu ja avastamisrõõmu!

Täiendav info