Gümnaasiumi õppeaasta kursuste ajakava 
 
Õppeaine ühe kursuse kestvus on 35 õppetundi.   
 
Kursuste hinded pannakse välja:
5 kursust õppeaastas: 21.oktoober, 16.detsember, 17.veebruar, 13.aprill, 1.juuni
4 kursust õppeaastas:  4. november, 20. jaanuar, 31.märts, 1. juuni. 
3 kursust õppeaastas:  2. detsember, 3. märts, 1. juuni.
2 kursust õppeaastas:  20. jaanuar, 1. juuni.
1 kursus õppeaastas:  1. juuni.
 
Kui kursus kestab vaid ühe poolaasta, siis pannakse hinded välja vastavalt I poolaasta kursusel 20. jaanuariks, II poolaasta kursusel 2. juuniks.