Sotsiaal-humanitaarharu

Kohustuslike kursustele lisanduvad õppesuundade ja vabavalikainete kursuste jaotus:

Kursus G-1 G-2 G-3 Kokku
Kirjandus ja müüt     1 1
B-2 ik: „Eesti kodulugu" 1     1
B-2 ik: „Briti kodulugu"   1   1
B-2 ik: „Inglise keelt kõnelevate maade kultuur ja majandus"   1   1
B-2 ik: „Inglise kõnekeel"     1 1
B-1 Vene k/Saksa k: „Kultuuritraditsioonid ja tavad"     1 1
Matemaatika praktikum I ja II 1 1   2
Võõrkeel A-2  (Vene, Saksa, Sooome) 2 2 1 5
Filosoofia     1 1
Ajalugu 1     1
Kunst     1 1
Kokku suunaained 5 5 6 16

 

Vabavalikained, millest kohustus valida vähemalt kaks.

 Nimetus G-1  G-2  G-3  Kokku
Sekretäriõpe + LVRKK 2 2+2 2+2 6+4
Majandus- ja ettevõtlusõpe (sekr.kohustuslik)
2 1 1 4
B-2 Vene keel (vene keelt emakeelena kõnelejatele) 2 2 1 5
Autoõpetus (B)   2   2
Õiguse alused (üks kursus gümn.)       1
Meediaõpetus 1 1   2
Riigikaitse (tüdrukud)   1+1   2
Hiina keel ja kultuur (üks kursus gümn. jooksul)       1