Uudised

« Tagasi

Õpilased, õpetajad, lapsevanemad!

Uus aasta on alanud ning aeg on valida 2021 aasta Tapa Gümnaasiumi HEAD ÕPETAJAT, HEAD ÕPILAST JA HEAD TEGU. 

TG õppekavas on kirjeldatud hea õpetaja ja õpilase tunnused: 

 

HEA ÕPETAJA TUNNUSED

1.Õpetaja tunneb oma ainet, st tund on huvitav ja põnev.

2. Seostab õpitavat eluga ning teiste ainetega.

3. Tunnis on kord, sest õpilased on teemaga haaratud.

4. Suhtub õpilastesse võrdselt, tunnustab ja motiveerib neid, on abivalimis ja vastutulelik.

5. Teeb oma tööd kirega, on positiivne, laia silmaringiga, loominguline, st teda ennast huvitab õpetatav aine.

6. Valmis kaasaegseid õppemeetodeid, õppematerjale ja digivahendeid kasutama.

7. Aus, enesekindel, viisakas ja järjepidev.

8. Stiilne ning aktiivne ka väljaspool tundi.

 

HEA ÕPILASE TUNNUSED

1. Hea õpilane on kohusetundlik, püüdlik ning teab et õpib enda jaoks.

2. Koostööaldis, positiivne ning avatud uutele ideedele.

3. Eeskujulik, viisakas, rõõmsameelne, hea suhtleja ning avatud.

4. Sõbralik, teisi innustav, teistega arvestav  ja abistav.

5. Laia silmaringiga, oskab mõelda „raamiväliselt", on originaalne ning loominguline.

6. Oskab õpetajat kuulata, kuid samas oskab ka oma arvamust avaldada.

7.Oskab jääda iseendaks.

8. Aktiivne ning eeskujuks kaasõpilastele.

 

HEA TEGU nominendile on ainult üks kriteerium - tegu on seotud Tapa Gümnaasiumiga ja kellelegi on tehtud head.

Kõikide nominentide hulgast valitakse laureaadiks isik/tegu, kes on saanud enim hääli ja ei ole saanud laureaadiks viimasel kolmel aastal.

Küsimustik on kättesaadav Tapa Gümnaasiumi Stuudiumi keskkonnas https://tapa.ope.ee/q - seega oma ettepaneku tunnustamiseks saavad teha isikud, kes on Stuudimi kasutajad. Sul on võimalus arvamust avaldada 31. jaanuarini 2022!