Uudised

« Tagasi

V ÜLE-VIRUMAALISE NOORTE KODU-UURIMISKONKURSI TULEMUSED

V üle-virumaalisest noorte kodu-uurimiskonkursist võtsid osa 14 kooli õpilased, kokku esitati 41 tööd. Konkursi eesmärkideks on äratada ja süvendada huvi koduloo, kultuuripärandi, oma päritolu ning perekonna traditsioonide vastu, samuti väärtustada kodupaika, jäädvustades sealseid muutusi. Tapa gümnaasiumist esitati Viru Instituudile valik eelmisel õppeaastal valminud loov- ja uurimistöödest.
Uudsete teemadega töödest tõsteti esile viis konkursile esitatud tööd, neist kolm olid Tapa Gümnaasiumi õpilaste omad:
"Naiste roll tänapäevases perekonnas TG gümnaasiumi osa õpilaste näitel" (koostajad Alina Daniluškina ja Eleanora Aništšuk 12. kl, juhendaja Piret Võlli);
"Lasteloomingu kogumiku illustreerimine ja kujundamine" (koostaja Elis Volmre 12. kl, juhendaja Liivi Liivak);
"Kooli ajaloo digitaalne jäädvustamine, säilitamine ja koolis toimuva avalikkusele tutvustamine." (Koostajad Kertu Rebane ja Anna-Lia Haavistu 9. kl, juhendaja Liivi Liivak).
Kuna traditsioonilist iga-aastast konverentsi ei olnud võimalik korraldada, paluti eelnimetatud õpilaste ja lisaks uurimistöö "Tapa Gümnaasiumi 7.-12. klassi õpilaste teadmised ja kogemused söömishäirete valdkonnas" (koostajad Jelizaveta Bitjutskaja ja Kelli Gagarina 12. kl, juh Helgi Hilborn) ettekannete lindistusi. Salvestust teostas koos meediaringi õpilastega õp Madis Kivisild, mille eest Viru Instituut tänas Tapa Gümnaasiumit väga heal tasemel videote eest kodu-uurimiskonkursil.
Lisaks esitati konkursile Mattias Kaasiku (9.b kl) loovtöö "Väärtustades aega. Kella meisterdamine" (juh õp Anneli Kaasik ja Toomas Kaasik), Kärt Varblase ja Gretel Sepre (9.b kl) loovtöö "Tekkide õmblemine MTÜ Abivajavatele loomadele Tapa vallas" (juh õp Piret Võlli) ja Eleriin Sahteli (12. kl) uurimistöö "Tervislik toit pere toidulaual" (juh õp Aivi Leimann).
Konkursil märgiti ära õp Elle Kivisoo ja tema pärandivaderitest õpilaste töö. Kuigi neile on antud igal aastal projekti raames teemad ette, on alati leitud omanäoline käsitlemisviis.
Kõigi osalejate tööd hinnati väga heaks. Noori kodu-uurijaid ja nende juhendajaid tänati huvitavate ja uudsete teemade käsitlemise eest.
Konkursile esitatud tööde kokkuvõtetega saab tutvuda kogumikus, mis on avaldatud Viru Instituudi kodulehel.
Suur tänu konkursil osalejatele, juhendajatele ja Tapa Gümnaasiumi loov- ja uurimistööde koordinaatorile Maarja Suvorovile.