1
 

Hei, kas sa kooli tahad tulla? Klikka siin!

 

 

« Tagasi

Kooliks ettevalmistusrühma töökorraldus 2020/21 õa

Kooli tulevad lapsed on oma arengus väga erineval tasemel. Igaühes neist peegelduvad just tema kasvutingimused, sest seitsme aastaga on laps käinud läbi pika elutee. Nende mõtlemist ja tegevust on erineval määral juhendatud ja suunatud.

Taas alustavad sügisel koolis tööd 6-aastaste ettevalmistusrühmad. Ettevalmistusrühmade ülesandeks on toetada ja täiendada kodust kasvatust, arendada ning kujundada teadmisi, oskusi, vilumusi ning käitumisnorme, mis oleksid eduka edasijõudmise ja toimetuleku eelduseks koolis.

Avalduse koolieelikute rühma vastuvõtuks täidab lapsevanem koolis oktoobrikuu jooksul. Töö toimub vahemikus 28.oktoobrist – mai teise nädalani

Koolieelikute ettevalmistusrühmad on mõeldud nendele lastele, kes jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud 6-aastaseks. Rühmadesse võetakse ka 7-aastaseid lapsi, kelle koolikohustuse täitmine on nõustamiskomisjoni otsusega ühe õppeaasta võrra edasi lükatud. 

Ettevalmistusrühmade tegevus toimub ühel päeval nädalas, kolm 30-minutilist tundi.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

keel ja kõne;

matemaatika;

kirjutamine;

loovtegevused.

 

Ettevalmistusrühma õppe- ja kasvatustegevuse mahu ning õppekava eesmärgid määrab õpetaja, arvestades rühma koosseisu ning arenguvajadusi.