TÖÖPAKKUMINE

Tapa Gümnaasium pakub tööd (töökuulutus avaneb vajutades ametikohale): 

Loodusainete õpetajale

Klassiõpetajale 

Matemaatika õpetajale

 

 

 

 
1
 

Hei, kas sa kooli tahad tulla? Klikka siin!

 

 

« Tagasi

Direktori veerg

Tere!

 

Ma loodan, et see infokiri on selle kevade viimane kirjutis minu poolt. Olukord on läinud meie riigis mõned astmed paremaks, samas ei ole Tapa valla näitajad küll kõige paremad. EV valitsus otsustas, et 03. maist lubatakse kooli 1.-4. klasside õpilased ja ka lõpuklasside (9. klassid ja 12. klassid) õpilased. Lisaks hakkavad koolis käima süsteemselt ka nn HEV-klasside õpilased. Seega tuleb esmaspäevast Tapa kooli 250 õpilast. Kaheteistkümnendate klasside õpilased hakkavad käima küll rohkem konsultatsioonides. 

 

HTM juhendites on kirjas mitmeid soovitusi koolidele, mida refereerin lühendatult. Soovitatakse võimalikult palju tunde viia läbi õues. Kasutada õuesõppes lähedal olevaid parke ning õuesõppeklasse, hoides teiste klassikollektiividega distantsi. Siseruumides ventileerida ruume võimalikult palju. Klassiruumides hajutada õpilasi nii, et nende vahel oleks vähemalt 1 meeter distantsi. Vältida erinevate klassikollektiivide kokkupuuteid. Üldkasutatavates ruumides tuleb liikuda 2+2 reeglit järgides. Mitte lubada kolmandaid isikuid koolimajja. Õppekäike ja klassiekskursioone teha ainult klasside kaupa. Sellel õppeaastal jätta ära kõik kooliülesed suuremad kokkusaamised. Hoida hügieeni, pidevalt desinfitseerida ja tihti pesta käsi. Koolimajas peavad kandma kõik, kes on vanemad kui 12 aastat, maske. Üldjuhul haigustunnustega õpilane ja õpetaja kooli tulla ei tohi. Lisaks on jutuks olnud, kuid pole veel ametlikult kinnitatud, et alates 10. maist saavad teatud tingimustel kooli tulla ka ülejäänud õpilased. Lõplik otsus võetakse vastu järgmisel nädalal.

 

Nüüd mõne sõnaga sellel nädalal koolis toimuvast. TG õpetajatest on ligi 90 % vaktsineeritud kaks korda. Õues võib juba huviharidusega tegelema hakata, kui grupis on kuni 10 inimest. See on küll minu subjektiivne arvamus, kuid ütlen siiski välja kuna suudan seda ka tõestada oma treeninggruppide õpilaste pealt - õpilased on selle paari kuuga, mis on oldud distantsõppel, kõvasti füüsiliselt nõrgemaks jäänud (muide, poisid tunnistavad seda ka ise). Siit ka lastevanematele üleskutse -saatke lapsed värskesse õhku liikuma, rattaga sõitma, jalutama, matkama või sportima. 

Sellel nädalal on saanud mitmeid nn põimõppe teemaga seotud raskusi lahendatud. Ühe suure tööna tuleb alustada TG arengukava 2022 kuni 2025 tegemist, kuhu kaasame ka lapsevanemaid ning õpilasi. Koostatakse kahes projektis osalemise materjali. Oleme arutanud ja välja pakkunud kolm erinevat lahendust nn 50% koolimaja täitmise nõude lahendamise ajaks, kui ülejäänud klassid 10. mail koolimajja tulevad. Oleme viinud läbi mitmeid rahulolu-uuringuid ja nende tulemusi arutanud. On toimunud virtuaalselt mitmete õppetoolide koosolekud, milles arutati erinevaid õppetöös üleskerkinud probleeme. Kuulutasime konkursid välja uute õpetajate leidmiseks. TG saab uue meditsiinilist teenindust andva partneri. Mitmed IT teemad said paremaid lahendusi. Minu lauale toodi uue nädala menüü. Ma loodan, et valla toitlustusettevõte ei langeta saavutatud kvaliteeti. Ja selliseid jooksvaid teemasid on veelgi, millega sai tegeletud.

Üks palve. Olge head ja hääletage kooli juurde rajatava tasakaaluraja poolt. See on Tapa linna noorte jaoks vajalik objekt, mida annab ka TG õppetöös rakendada. Praegu tundub, et valla väiksemad kogukonnad on suutnud end koguda, Tapa linna kogukond on aga siiani küllaltki passiivne. Vast pole raske võtta ID-kaart ja üks hääletus läbi viia, kes juba vastavat vanust omavad. Ehk lihtsamalt öeldes - olge aktiivsemad ja aidake ennast. Eriti nooremad hääletusõiguslikud TG liikmed.

Lõppu üks koroonapandeemiaga seotud nali. Vaatasime kodus, et vana kaal näitab „imelikke" numbreid ja ostsime uuema, moodsama ja kallima. Aga „võta näpust" (ropendada ei tohi ju) uus kaal näitab samu numbreid.

Ilusat nädalavahetust ja kohtume osadega esmaspäeval juba koolimajas.

 

Tervitades,

Elmu Koppelmann

TG direktor