1
 

Hei, kas sa kooli tahad tulla? Klikka siin!

 

 

« Tagasi

"Mida aken peegeldab?"

Praegune 3.a klass võttis kevadel õpetaja Elle Kivisoo eestvedamisel osa projektist "Mida aken peegeldab?"
Pärandivaderite algatus ja Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsusid kevadel 2020 (distantsõppe projektitööna) erinevas vanuseastmes kooliõpilasi üle Eesti kaasa lööma kodukoha akende inventeerimise talgutel „Mida aken peegeldab?".
Talgute eesmärk oli kooliõpilaste abiga koguda teavet akende kohta erinevates Eesti piirkondades. Kogutud pildimaterjali põhjal saime teada, millised aknatüübid on piirkonnale ja asumile kõige iseloomulikumad. Samuti oli eesmärk kõige väärtuslikumaid aknaid märgata ja need dokumenteerida.
Ülesande edukalt läbinud õpilane:
- märkas ja õppis tundma kohaliku arhitektuuriloo seisukohast tähenduslikke detaile ja väärtustas oma kodukoha pärandit;
- panustas talgute korras Eesti kultuuripärandi talletamisesse ja
tutvustamisesse;
- töötas iseseisvalt ja andis oma panuse klassi ühistööna valminud uurimistöösse;
- õppis koguma andmeid ja nõuetekohaselt vormistama inventeerimiskaarte.
Eelteadmiste saamiseks ja inventeerimisretkel vajalike analüüsioskuste omandamiseks täitsid õpilased eelnevalt individuaalse töölehe.
Nüüdseks on projekti kokkuvõtted tehtud.