Tegevuskava 2016/2017

Üld-tegevuskavas tuuakse välja õpilasi puudutavad traditsioonilised üritused ja tegevused kuude lõikes. Tegevuskavast puuduvad ÕE üritused ja ülekoolilised projektipäevad. Täpsustatud ja täiendatud tegevuskavaga saab õppeaasta jooksul tutvuda kooli kodulehel ja õppetöö infostendil. 

 
 
 
Jätkub merekultuuri aasta 2016
 
September
01.september – teadmistepäev, pidulik rongkäik läbi linna; esimese koolipäeva avaaktus õues; 1. klasside  ja abiturientide pidulik aktus; õppeaasta avapidu koolimaja siseõues
Matka- ja spordipäevad 
Lastevanemate üldkoosolek
Liikumisnädal
Rebaste ristimine – gümnaasiumi 1. aasta õpilaste vastu võtmine gümnasistideks
Gümnaasiumi 2. aasta õpilased esitavad oma uurimistööde teema, valdkonna ja juhendaja UT koordinaatorile kinnitamiseks
Algklasside sügislaadake.
 
Oktoober
Tööd alustavad huviringid
8. klasside loovtööde teemade, juhendajate ja juhendatavate esitamine direktorile kinnitamiseks
Õpetajate päeva tähistamine
Hõimupäeva tähistamine
Teaduskonverents gümnaasiumiastmele
Priit Pärna Animafilmifestival 2015 – töötoad TG-s
Tööd alustavad eelkoolirühmad
 
November
Kodanikupäeva tähistamine
Kõnevõistlus gümnaasiumiklassidele
Koidula-nim luulekonkurss, 5. kl – G-3
Virumaa matemaatikavõistlus, 8. kl - gümnaasiumiaste
Koolimaja jõuluehtesse, jõulukompositsioonide valmistamine
Algavad aineolümpiaadide koolivoorud
30. november - I trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis
1.advent, algavad linnaraamatukogu jõulutunnid algklasside õpilastele
 
Detsember
Algavad aineolümpiaadide maakondlikud voorud
Piirkondlikud õpilasfirmade laadad
Koostöötoad lastevanematele (jõulumeenete valmistamine, vestlusringid)
Päkapikupäev 
Jõulukontserdid
Jõululaat
Algklasside jõulutrall
5.-8. kl jõulupidu
9. kl ja gümnaasiumiastme jõulupidu
Jõulujumalateenistus kooliperele Tapa Jakobi kirikus
 
Aasta 2017 on laste- ja noortekultuuri aasta
 
Jaanuar
Gümnaasiumi riigieksamitele registreerimine
Põhikooli riigieksamite valikute registreerimine ja kinnitamine
23. jaanuar - hakkab kehtima II pa tunniplaan
 
Veebruar
Vastlapäeva tähistamine
Sõbranädala üritused 
„Tagasi kooli" projekti fookusnädal TG-s
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulik kontsert
28. veebruar - II trimestri kokkuvõttev hindamine põhikoolis 
 
Märts
TG 98. aastapäeva tähistamine
Emakeelenädala üritused
TÜ Teaduskooli vabariiklik matemaatikavõistlus „Känguru"
 
Aprill
TG lahtiste uste päevad
Koolitus lastevanematele
Tutipidu, viimase koolikella aktus abiturientidele
24.aprill – gümnaasiumi riigieksam eesti keelest
26.aprill - gümnaasiumi riigieksam eesti keelest teise keelena (suuline 26.-28.04)
Algklasside taimelaat
„Teeme ära!" koristustalgud TG-s
 
Mai
2. mai - gümnaasiumi riigieksam inglise keelest (suuline 03.-05.05)
12. mai - gümnaasiumi riigieksam matemaatikast
3. klasside riiklikud tasemetööd (10. ja 16.mai)
6. klasside riiklikud tasemetööd (3., 9. ja 18. mai)
Emadepäevakontsert
03. mai – gümnaasiumi riigieksam inglise keelest (kirjalik)
04.-06. mai – gümnaasiumi riigieksam inglise keelest (suuline)
Algklasside spordiööd
Roheliste rattaretk „Kuidas elad, Hiiumaa?"
Aktiivsete õpilaste preemiaekskursioon
Arvestuste ja eksamite nädal
29.mai – põhikooli lõpueksam eesti keelest teise keelena (suuline 29.-31.05)
 
Juuni
1. juuni - põhikooli lõpueksam eesti keelest 
1.juuni -õppeaasta kokkuvõttev hindamine
Lastekaitsepäeva tähistamine
Õpikute tagastamine ja vahetamine
Klasside ekskursioonid ja matkad
6. juuni - kooliaasta lõpuaktused
7. juuni - põhikooli lõpueksam matemaatikast
13. juuni - põhikooli lõpueksam valikainest (võõrkeele suuline 13.-14.06)
20. juuni kell 16.00 põhikooli lõpuaktus
21. juuni kell 16.00 gümnaasiumi lõpuaktus