Õpetajad

Nimi

Amet

e-mail

Elmu Koppelmann

direktor, kehaline kasvatus

elmu.koppelmann@tapagymnaasium.ee

Aile Kippar

õppejuht

aile.kippar@tapagymnaasium.ee

Helgi Hilborn

psühholoog, psühholoogia

helgi.hilborn@tapagymnaasium.ee

Liia Vöörmann-Leissoo

logopeed

liia.voormann-leissoo@tapagymnaasium.ee

Eve Allsoo

kunstiõpetus, tehnoloogiaõpetus, 7.a klassijuhataja

eve.allsoo@tapagymnaasium.ee

Liisa Allsoo

abiõpetaja, väikeklassijuhataja

liisa.allsoo@tapagymnaasium.ee

Kadri Ambos

algklassid, 2.a klassijuhataja

kadri.ambos@tapagymnaasium.ee

Kristina Asuküla

õppe- ja haridustehnoloog, matemaatika

kristina.asukyla@tapagymnaasium.ee

Marii Fohs

eesti keel, inglise keel

marii.fohs@tapagymnaasium.ee

Sigurd Fohs

inglise keel

sigurd.fohs@tapagymnaasium.ee

Rita Joor

kehaline kasvatus

rita.joor@tapagymnaasium.ee

Indrek Jurtšenko

õiguse alused

indrek.jurtsenko@tapa.ee

Anneli Kaasik

inglise keel, 6.a klassijuhataja

anneli.kaasik@tapagymnaasium.ee

Rita Kaljus

algklassid, väikeklassijuhataja

rita.kaljus@tapagymnaasium.ee

Ene Kallast

käsitöö

ene.kallast@tapagymnaasium.ee

Pilvi Kangas

algklassid, 4.b klassijuhataja

pilvi.kangas@tapagymnaasium.ee

Eve Kasekamp

geograafia, 8.a klassijuhataja

eve.kasekamp@tapagymnaasium.ee

Jaak Keskla

töö- ja tehnoloogiaõpetus

jaak.keskla@tapagymnaasium.ee

Kai Kivi

muusikaõpetus, 5.a klassijuhataja

kai.kivi@tapagymnaasium.ee

Külvi Kivisild

inglise keel, majandusõpetus, G-3 klassijuhataja

kylvi.kivisild@tapagymnaasium.ee

Madis Kivisild

muusikaajalugu, meediaõpetus,

madis.kivisild@tapagymnaasium.ee

Elle Kivisoo

algklassid,4.a klassijuhataja

elle.kivisoo@tapagymnaasium.ee

Siiri Klasberg

sotsiaalpedagoog, karjääriõpetus, 9.b klassijuhataja

siiri.klasberg@tapagymnaasium.ee

Eevi Koppelmann

matemaatika

eevi.koppelmann@tapagymnaasium.ee

Anna-Liisa Kostjuk

matemaatika, 6.c klassijuhataja

anna-liisa.kostjuk@tapagymnaasium.ee

Neeme Külmallik

autoõpetus

neeme.kylmallik@mail.ee

Helve Lees

inimeseõpetus, vene keel, muusika

helve.lees@tapagymnaasium.ee

Katri Lehtsalu

eesti keel, kirjandus

katri.lehtsalu@tapagymnaasium.ee

Aivi Leimann

bioloogia

aivi.leimann@tapagymnaasium.ee

Heidi Luik

eesti keel, kirjandus,

heidi.luik@tapagymnaasium.ee

Mikk Maasikrand

ajalugu, ühiskonnaõpetus, G-2 klassijuhataja

mikk.maasikrand@tapagymnaasium.ee

Tatjana Metsa

abiõpetaja

tatjana.metsa@tapagymnaasium.ee

Anneli Morgenson

matemaatika

anneli.morgenson@tapagymnaasium.ee

Marina Muravkina

matemaatika

marina.muravkina@tapagymnaasium.ee

Ülle Murula

füüsika

ylle.murula@tapagymnaasium.ee

Mare Neps

kehaline kasvatus

mare.neps@tapagymnaasium.ee

Indrek Niibo

ajalugu, ühiskonnaõpetus

indrek.niibo@tapagymnaasium.ee

Tiina Nugisman

inglise keel, vene keel, 9.a klassijuhataja

tiina.nugisman@tapagymnaasium.ee

Lea Oja

II kooliastme õppetooli koordinaator, sekretäriõpe, 3.a klassijuhataja

lea.oja@tapagymnaasium.ee

Taavi Ojaniit

kehaline kasvatus

taavi.ojaniit@tapagymnaasium.ee

Sirje Pipenberg

algklassid, eesti keel, 2.b klassijuhataja

sirje.pipenberg@tapagymnaasium.ee

Rita Püümann

inglise keel, 8.b klassijuhataja

rita.pyymann@tapagymnaasium.ee

Riina Ring

algklassid, 4.c klassijuhataja

riina.ring@tapagymnaasium.ee

Tiiu Saluste

saksa keel

tiiu.saluste@tapagymnaasium.ee

Sirje Sell

eesti keel, kirjandus, G-1 klassijuhataja

sirje.sell@tapagymnaasium.ee

Maarja Suvorov

III kooliastme õppetooli koordinaator, vene keel, saksa keel, loov- ja uurimistööde koordinaator

maarja.suvorov@tapagymnaasium.ee

Erika Tamm

algklassid, 1.b klassijuhataja

erika.tamm@tapagymnaasium.ee

Tiina Tammar

I kooliastme õppetooli koordinaator, 1.a klassijuhataja

tiina.tammar@tapagymnaasium.ee

Marika Tamtik

algklassid, 2.c klassijuhataja

marika.tamtik@tapagymnaasium.ee

Aime Tops

eesti keel, mittestatsionaarse õppe juhataja

aime.tops@tapagymnaasium.ee

Malle Truu

algklassid, 3.b klassijuhataja

malle.truu@tapagymnaasium.ee

Maris Urve

loodusõpetus, keemia, 6.b klassijuhataja

maris.urve@tapagymnaasium.ee

Klaire Uustalu

õppenõustaja, HEV-koordinaator, 7.c klassijuhataja

klaire.uustalu@tapagymnaasium.ee

Mare Vahtramäe

matemaatika, 7.b klassijuhataja

mare.vahtramae@tapagymnaasium.ee

Merle Varblane

algklassid, 5.c klassijuhataja

merle.varblane@tapagymnaasium.ee

Villu Varblane

arvutiõpetus (Cisco)

villu.varblane@tapa.ee

Allan Vinter

kehaline kasvatus

allan.vinter@tapagymnaasium.ee