ANDEKA LAPSE ÕPPETOOL

 

Andeka Lapse Õppetool Tapa Gümnaasiumis on ellu kutusutud eeskätt eesmärgiga anda kõrge õpimotivatsiooniga õpilastele soodsamad võimalused enese arendamiseks õpetaja juhendamisel.
 

MIKS LIITUDA ANDEKA LAPSE ÕPPETOOLIGA:
• Võimalus silmaringi laiendamiseks nutikas seltskonnas ning rohkem valikuvõimalusi tulevikus!
• Parim võimalik ettevalmistus väga heade tulemuste saamiseks lõpu- ja riigieksamitel!
• Suurem võimalus heade tulemuste, ka tipptulemuste saavutamiseks erinevatel 
ainevõistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel.

VÕIMALUSED
Et õpilased on erinevad ning õppeainetes erinev metoodika, siis pakume mitmeid võimalusi:
1. VÄIKERÜHMAD
• Gümnaasiumiastmes:
 Eesti keel ja kirjandus (Katri Lehtsalu)
 Matemaatika (Anneli Morgenson)
 Inglise keel (Sigurd Fohs)
 Ajalugu ja ühiskonnaõpetus (Mikk Maasikrand)
• III kooliastmes
 Matemaatika (Eevi Koppelmann)
 Inglise keel (Külvi Kivisild)
 Ajalugu ja ühiskonnaõpetus (Lea Koitjärv)
(1-2 tundi nädalas kokkuleppel väikerühma õpetajaga - IÕK)
• II kooliastmes
 Matemaatika (Eevi Koppelmann)
 Inglise keel 6.kl. saab liituda III kooliastme väikerühmaga

Väikerühmatund
 toimub väikerühmade tunniplaani alusel;
 ei toimu reeglina pärast tunde;
 hõlmab vähem kui 10 nutikat ja tarka õpilast ühest kooliastmest;
 võib toimuda üle nädala erineval ajal, et vältida ühest tunnist pidevat puudumist (Puudumise põhjendab klassijuhataja.);
 võimaldab sul õppida teemasid, mida ainetunnis õppida ei jõua;
 toimib õpilase ja õpetajavaheliste kokkulepete alusel.

Õpilasele koostatakse IÕK (individuaalne õppekava) süvendatult õpitavas aines. IÕK võimaldab iseseisval õppijal õppeainet autonoomselt omandada õpetaja juhendamisel ning vastatalt kokkulepitud mahus. IÕK koostamiseks on alaealise õpilase puhul vajalik lapsevanema avaldus (klassijuhataja käest küsi blanketti) Õpilase IÕK-d saab lapsevanem näha Stuudiumis.

2. LISAÜLESANDED AINETUNNIS
• Kokkuleppel õpetajaga võib tunnis õppida rohkem, panustades ka iseseisva tööga.
• Lisatöö nt. 2-3 kuud enne ainevõistlust nii ainetunnis kui tunniväliselt kokkuleppel aineõpetajaga. Lisatöö võib näiteks 1-3 kuu jooksul toimuda ka väikerühma põhimõttel.
3. ISESEISEV TÖÖ ÕPETAJA JUHENDAMISEL
• Autonoomse õppijana võid IÕK alusel omandada materjali iseseisvalt õpetaja juhendamisel.
• On võimalik läbida kursusi kiirendatud tempos.
• Inglise, saksa ja vene keeles on võimalik sooritada rahvusvaheline tasuline tasemeeksam, mis asendab riigieksamit, kuid mille tulemused sõltuvalt eksamist kehtivad 2 aastast kuni elu lõpuni (CAE – inglise keeles)

MÕNED KOOLIVÄLISED VÕIMALUSED:
TU teaduskool
https://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused 
Mektory kursused 
https://ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursus…
Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia 
https://www.tlu.ee/et/koolitus/akadeemia 
Erinevad projektid, õpikojad jms. (küsi infot aineõpetajatelt)
Lisaks saab teavet aineõpetajatelt mitmete õpikodade (TG-s toimub keemia õpikoda), koolituste ja kursuste, samuti ainevõistluste kohta.

 

 

KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK                   I poolaasta 2018/2019

Rühm

Õpetaja

Tunni  toimumi-se aeg

Ruum

Rühmas osaleva õpilase klass

Millise tunni arvelt

Märkused

IV kooliaste Inglise keel 

CAE ettevalmistus

Külvi Kivisild

T 8.t.

 

306

 

G3R

G2R

vaba

 

IV kooliaste Ajalugu/Ühiskonnaõpetus 

 

Mikk Maasikrand

T 4. t.

N 7. t.

110

110

G2R

G2H

B-keel

Bioloogia

Üle nädala, kokkuleppel

III kooliaste  Eesti keel

 

Sirje Sell

T 3. t.

 

K 3. t.

 

K 6.t.

302

 

7A

8B

B-keel

Ingl.k.

Üle nädala, kokkuleppel

 

 

302

7A

Lõp.

 

 

 

8B

B-keel

 

 

302

7A

Ingl.k.

 

 

 

8B

Kirj.

III kooliaste Matemaatika

 

Eevi Koppelmann

T 6.t.

N 2.t.

 

 

 

 

 

 

 

107

107

8A

T Kirj.

N Keh.

Kokkuleppel.

 

 

107

107

8B

T Kirj.

N Keh.

 

 

107

107

9A

T Muus.

N Mat.

 

 

107

107

9B

T Ajal.

N Mat.

 

 

K 1.t.

N 6.t

Õp. Tu.

109 taga

7A

 

K Mat.

N Eesti k.

 

 

 

Õp. Tu.

109 taga

7B

K Eesti k.

N Mat.

III kooliaste Ajalugu/Ühiskonnaõpetus 

Indrek Niibo

K 2.t.

K 4.t.

N 4.t

Raamat.

110

110

7A

 

K2 Keh.

K4 Kirj.

N4 Mat.

Üle nädala, kokkuleppel

 

 

K 2.t.

K 4.t.

N 4.t

Raamat

110

110

9B

K2 Keem.

K4 Ühisk

N4 Ingl.

III kooliaste Keemia

 

Maris Urve

R 2. t.

 

8A

8B

9B

G2

Bio

B-keel

Tehn.

UT

Tundide aegu vahetatske nii, et ei

puuduks igal nädalal ühest ja samast tunnist.

 

 

R 4.t.

 

8A

8B

9B

G2

Füüs.

Bio

Kirj.

B-keel

 

 

N 6.t.

 

8A

8B

9B

G2

Ühisk

Arvuti

Füüs.

Kirj.