KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK

 

(14.nov. seisuga)

Rühm

Õpetaja

Tunni  toimumise aeg

Ruum

Rühmas osaleva õpilase klass

Millise tunni arvelt

Märkused

IV kooliaste Eesti keel 

Katri Lehtsalu

K1.t.

E 5.-6. t.

K 2.t.

R 1.,3. T.

304

G1R

vaba

 

 

 

304

G2R

Aja. Mat.

vaheldumisi

 

 

304

G2H

 

Keh.

 

 

304

G-3

 

i.k.

IV kooliaste Matemaatika

 

Anneli Morgenson

E 7.t.

T.7.t.

K. 7.t.

 

G1R

Soome

Füüsika

Bio. Mat.

Lahendavad iseseisvalt

 

 

Kokuvõte K 8.t.

 

G2R

 

Vastavalt graafikule lisalehel

IV kooliaste Inglise keel 

 

Külvi Kivisild

K 5.t.

N 5.t.

306

Raamatukogu

G1R

K muus.

N ajal.

 

 

 

 

G2R

K Eesti k.

Ajal.

 

 

 

 

G2H

K kirj.

N ajal.

 

 

 

 

G3R

K biol.

N Keh.

 

IV kooliaste Ajalugu/Ühiskonnaõpetus 

 

Lea Koitjärv

N 7.t.

R 4.t.

110

G2R

Vaba

i.k. -geo

 

 

 

110

G2H

 

 

III kooliaste Matemaatika

 

Kristina Asuküla

K 2.t.

R 2.t.

107

U203

7A

K keh.

R Ajal.

 

 

 

 

7B

K keh.

R ajal.

 

 

 

 

9A

K i.k.

R mat.

 

 

 

 

9B

K i.k.

R ühisk.

 

 

 

 

8A

K kirj.

R B-keel

 

III kooliaste Inglise keel

 

Sigurd Fohs

E 6.t.

K 3.t.

 

 

 

 

 

 

 

R 6.t.

305

306

7A

E keh.

K ;mat.

 

 

 

 

7B

E keh.

K Ajal.

 

 

 

 

8A

E Keemia

K Eesti k.

 

 

 

 

8B

E Tööõp.

K Ajl.

 

 

 

 

9A

R i.k.

 

 

III kooliaste Ajalugu ja ühiskond

 

Mikk Maasikrand

N 3. t.

 

 

9B

Ajal.

 

 

 

N 6.t.

 

9A

Ühisk.

 

II kooliaste Matemaatika

Mare Vahtramäe

N 3.t.

201

5B

Keh.

 

 

 

T 7. t.

201

6A

B-keel

 

 

 

T 7. t.

201

6B

B-keel

 

II kooliaste Inglise keel

 

Sirli Reimets

K 3. t.

305

5B

Keh.

 

 

 

N 2.t.

204

6B

Eesti k.

 

 

 

N 2.t.

204

6A

Eesti k.

 

 

 

K 3. t.

305

5A

Keh.

 

 

Lisa:

Anneli Morgenson IV kooliastme matemaatika väikerühma graafik

1) Koos lahendame 1. tund

E 7.t.  Soome k. G1

          Füüsika G2

T 7.t. Füüsika G1

          Soome G2

K 7.t. Bio G1

          Mat.G2

2) Iseseisvalt lahendavad 1.tund

E  5.t. Keh. G1

     3.t. Keh  G2

     4.t. Kunst G1

K 5.t. Muusika  G1

    6.t. Muusika G2

N 1. T. kunst G2

3) Analüüsime K 8.t.

 

Koos:

Iseseisev töö:

10.-17.okt. T

E, N

17.-24.okt. E

K

31okt.-4.nov K

T

7. -11. Nov. T

E,N

14.-18. Nov. E

K

21.-24 nov. K

T

jne.