Hoolekogu

Tapa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis (12. oktoober 2015):
 
Tiina Talvik - hoolekogu esinaine
Kuno Rooba - Tapa Vallavolikogu esindaja
Ilmar Kald - lastevanemate esindaja 
Aarne Sulev - lastevanemate esindaja  
Annika Kukk - lastevanemate esindaja 
Arnold Pilt - lastevanemate esindaja 
Lea Oja - õpetajate esindaja põhikooli osas
Eve Allsoo - õpetajate esindaja gümnaasiumi osas
Marie Kippar - õpilaste esindaja 
Ada Kiipus - vilistlaste esindaja