Pakume tööd abiõpetajale!

Töökuulutus

 

KIIDAME TUBLISID

 

KIIDAME TUBLISID

Tapa Gümnaasiumi õpilane Anti Olesk saavutas judos 17.03.2018 juunioride Eesti MV II koha.

Loeng sõltuvusainetest

20. märtsil 6. ja 7. tunni ajal toimus Tapa Gümnaasiumi 9. klassi ja G1 noortele politsei loeng 

sõltuvusainetest. Koolitust viisid läbi noorsoopolitseinikud Aleksei Osokin, Anni Kruuse ning piirkonnapolitseinikud Martin Mikola ja Aleksander Klasberg.
Esimeses tunnis andis Aleksei Osokin ülevaate erinevatest sõltuvusainetest ning politsei statistikast, mis puudutas sõltuvusainete tarvitamist Eesti ning Lääne-Virumaa noorte seas. Samuti tõi Aleksei mõtlemapanevaid näiteid väärtegudest ning õnnetusjuhtumitest, mis on toime pandud sõltuvusaine mõju all.

Teises tunnis jagati noored 5 erinevasse gruppi, iga grupp pidi vastama ja ettepanekuid tegema järgmistele küsimusele:

  • Kuidas teha noortega koostööd uimastite tarvitamise ennetamiseks?
  • Kuidas lastele meelemürkidest rääkida?
  • Kuidas lõpetada/takistada sõltuvusainete tarvitamist kooli territooriumil?
  • Kuidas takistada lastel sõltuvusainete kättesaamist?
  • Kuidas mõjutada/motiveerida loobuma sõltuvusaineid tarbivat last?

Noortepoolsed ettepanekud ja mõtted olid väga huvitavad ning paljusid ideid saab ka reaalselt rakendada. 
Õpilastega mõtles kaasa kooli sotsiaalpedagoog Siiri Klasberg

KIIDAME TUBLISID


Inglise keele maakondlikul olümpiaadil saavutasid 6. klasside arvestuses

2. koha Emma Jane Kütismaa
3. koha Miina Matilda Risthein

Juhendaja: Sigurd Fohs

 

KIIDAME TUBLISID

Töö- ja tehnoloogia maakondlikel ainevõistlustel saavutas 9. klassi õpilane

Jako-Kaarel Härm 3. koha 

Juhendaja: Jaak Keskla

Kiidame tublisid

Pranglimise maakondlikkus finaalis saavutasid:

7. koha   Kennet Tomson 2.a klass
15. koha Edison Bratsunov 2.a klass

Nutispordi võistlustel tulid 12. parema sisse:

Viktoria Martsinkevitš G3-R (sai kutse ka maakondlikku finaali)
Jana Prutenskaja G3-R

Kiidame tublisid

9. märtsil toimus Kunda Ühisgümnaasiumis vene keele Lääne-Viru maakondlik gümnaasiumi olümpiaad. Olümpiaadi üldteemaks oli „Eesti Vabariik 100. Vene kultuuri kandjate panus Eesti arengusse"

3. koha saavutas Carmen Kivistik

Juhendaja: Tiina Nugisman

 

EV100 nädal Tapa Gümnaasiumis:

21. veebruaril:

- esinesid aulas kaasõpilastele koolibändid. Üritus oli väga vahva ja meeleolukas.

- valmistasid õpilased EV100 auks torte. Kell 12.00 toimus kooli aulas ühine tortide söömine.

- toimus Tapa Gümnaasiumis jäähoki jõukatsumine õpilased VS õpetajad. Järjekordselt võitsid parimad!

22. veebruaril toimus direktori vastuvõtt, kus tunnustati tublimaid õpilasi.

23. veebruaril toimusid Tapa Gümnaasiumis EV100 pidulikud aktused.

Lisaks paigaldati EV100 auks Tapa Gümnaasiumi koridoride seintele 5 Eesti kaarti (sh. eesti pildikaart, geograafiline kaart ja maakondadega kaart). Lisaks on üles pandud ka suur maailmakaart ja Tapa valla kaart.

 

 

 

„HEA TEGU. HEA ÕPETAJA. HEA ÕPILANE. 2017"

20.02.2018 toimunud tunnustusüritusel

„HEA TEGU 2017" nominentideks olid sellel korral:

1. Loomade varjupaigale annetuste kogumine – Sirje Pipenberg
2. Mängulise õpikeskkonna loomine koolis – õpikeskkonna arendamise töörühm
3. Tüdrukuteklubi tegevus 3.b klassis – Laura Jürjo ja Helga-Mai Kivisild
2017 aasta „HEA TEGU" laureaat on Sirje Pipenberg loomade varjupaigale annetuste kogumise projektiga

„HEA ÕPETAJA 2017" nominentideks olid:
1. Eve Allsoo
2. Elle Kivisoo
3. Mikk Maasikrand

2017 aasta „HEA ÕPETAJA" laureaat on Mikk Maasikrand.

„HEA ÕPILANE 2017" nominentideks olid:
1. Betty Abel
2. Kairi Ojasoo
3. Kelly Vildek

2017 aasta „HEA ÕPILANE" laureaat on Kelly Vildek.

Täname kõiki, kes aitasid laureaatide väljaselgitamisele kaasa!

Tapa Gümnaasium sai rahastuse projektile

„Sinu ja minu kultuur läbi kunsti".
Projektis toimetavad koos kokku 24 õpilast Tapa Gümnaasiumist, Tapa Vene Põhikoolist ja Lehtse Koolist. Eesmärgiks on luua tingimused kultuuridevaheliseks dialoogiks läbi kunstiliste tegevuste. Projekti noortekohtumine toimub 18.-22. veebruaril 2018, kus noored tegutsevad erinevates rühmatöödes. 

Noortekohtumise kohta leiab rohkem infot Tapa Gümnaasiumi Facebookist.

19.02.2018 toimus aulas 3. osa mälumängust

"TARK MEES TASKUS"

Tänane mälumängu teema oli:


EESTI VABARIIK 100

Osalesid 4.-6. klasside õpilased.